Синьото момче се оглежда

by - agosto 14, 2019

Collage by Bryan Olson
Синьото момче скита само по улиците, съзерцавайки мизерията, която го обгражда и дебне. Рязко спира и се навежда пред една дупка на тротоара. Омаяно и очаровано от пропастта, която безмълвно го зове и го моли да се хвърли в нея, да пропадне в тъмнината на безкрайните и подземни илюзии. Синьото момче се оглежда в локвата, която е до него и вижда отчаянието в лицето си, докато мислите му хвърчат оставяйки само спомените на последната целувка, огряла душата му.

Синьото момче се изправя и насочва погледа си към отсрещната синя стъклена сграда. В непроизволен миг решава да пресече улицата и тръгва към синята стъклена сграда, но в този момент то е прегазено от една синя кола.

Душата на синьото момче избяга от топлото му тяло и започна да преследва нецелунатите от него сини момчета.


Марко Видал 
София, 29.07.2019

Boards of Canada - Satellite Anthem Icarus


Boards of Canada - Turquoise Hexagon Sun


Boards of Canada - Aquarius


Подобни статии в блога

- Честита Баба Марта, стихотворение на Марко Видал
- Vladimir Sabourin: Trabajadores VI
- Ruzha Velcheva: dos poemas
- Liudmila Kaloyanova: East River
- Vanya Valkova: Memoria urbana
- Alexander Vutimski: un poema
- Todor Stoyanov: dos poemas

You May Also Like

0 comentarios

Aleksandar Vutímski: el poeta azul

Hace tiempo presentamos en el blog un poema de Alexander Vutimski en búlgaro y en español. Desde el momento en el que descubrí de casua...