miércoles, 14 de agosto de 2019

Синьото момче се оглежда

Collage by Bryan Olson

Синьото момче се оглежда


На Александър Вутимски

Синьото момче скита само по улиците, съзерцавайки мизерията, която го обгражда и дебне. Рязко спира и се навежда пред една дупка на тротоара. Омаяно и очаровано от пропастта, която безмълвно го зове и го моли да се хвърли в нея, да пропадне в тъмнината на безкрайните и подземни илюзии. Синьото момче се оглежда в локвата, която е до него и вижда отчаянието в лицето си, докато мислите му хвърчат оставяйки само спомените на последната целувка, огряла душата му.

Синьото момче се изправя и насочва погледа си към отсрещната синя стъклена сграда. В непроизволен миг решава да пресече улицата и тръгва към синята стъклена сграда, но в този момент то е прегазено от една синя кола.

Душата на синьото момче избяга от топлото му тяло и започна да преследва нецелунатите от него сини момчета.


Марко Видал 
София, 29.07.2019

Стихотворението може да го намерите и в Литернет

Boards of Canada - Satellite Anthem Icarus


Boards of Canada - Turquoise Hexagon Sun


Boards of Canada - Aquarius


Моите стихотворения

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un poema de Reni Váseva (1956) en búlgaro y en español

Presentamos un poema de la serie titulada La guerra de la poeta búlgara Veni Váseva, inspirado por la guerra de Ucrania. Reni Váseva (Sofía...