jueves, 21 de enero de 2016

Compendio gramatical de lengua checa nivel inicial – intermedio

Para el estudio de la lengua checa desde un nivel inicial a intermedio realicé esta gramática reducida de todo lo que he dado en clase. Está bastante comprimido pero puede resultar útil para una consulta rápida:


 
Compendio gramatical de lengua checa nivel inicial – intermedio • Consonantes:
  • Duras: h, ch, k, g, r, d, t, n.
  • Blandas: ž, š, č, ř, j, d´, t´, ń
 • Byt:
   Ja (ne)jsem My (ne)jsme
   Ty (ne)jsi Vy (ne)jste
   On je/není Oni (ne)jsou

 • Locativo singular

DURAS
BLANDAS
Obchod → V obchodE
Stol → Na stolE
Pokoj → V pokojI
Třida Ve třidĚ
Škola → Ve školE
Skřiń Ve skřinI
Práce → V prácI
Kino → V kinĚ
Divadlo → V divadlE
Moře V mořI

Excepciones: opera → v opeře; synagoga v sinagoye; kniha → v knize;
praha → v praze; socha → na soše; banka → v bance
taška v tašce
 • Acusativo singular
  DURAS
  BLANDAS


  Profesor → ProfesorA
  Učitel UčitelE
  Cizinec CizincE
  Přitel PřitelE
  Lampa → LampU
  Televize TelevizI
       Ten jeden moderní/nový ---> Toho jednoho moderního/nového
       Ta nová lampa ---> Tu novou lampu
 • Pronombres posesivos: nominativo y acusativo
Můj
Moje (ma)
Moje (me)
Meho
Moji (mou)
Moje (me)
Tvůj
Tvoje (tva)
Tvoje (tve)
Tveho
Tvoji (tvou)
Tvoje (tve)
Jeho
Její
Jejího
Její
N
Naše
Naše
Našeho
Naši
Naše
Vaš
Vaše
Vaše
Vašeho
Vaši
Vaše
Jejich

 • Pronombres y adverbios indefinidos
  • IndeterminaciónNě + pronombre o adverbio: někdo, něco, někde, někam, někdy, nějak, nějaky, některý, odněkud
  • NegaciónNi + pronombre o adverbio: nikdo, nic, nikde, nikam, nikdz, nijak, žádný, odnikud
 • Kdy?
    Kolik je hodin?
  V kolik hodin?
  Je jedna hodinA // bude jedna V jednU hodinU
  Jsou 2,3,4 hodinY // budou 2,3,4 Ve 2, 3, 4 hodinY
  Je 5,6,7 hodin //bude 5,6,7 V 5,6,7 hodin
 • Reflexivní zájmena “se”, “si”
   Mýt → Mýt se → Mýt si něco
   Oblékat → Oblékat se Oblékat se něco
 • Časování slovesa
-AT
-OVAT
-ET, -ĚT, -IT
Prodavám
Nakupuju
Myslím
Prodaváš
Nakupuješ
Myslíš
Prodavá
Nakupuje
Myslí
Prodaváme
Nakupujeme
Myslíme
Prodaváte
Nakupujete
Myslíte
Prodavají
Nakupujou
Myslí

 • Acusativo de pronombres personales
Vidí
Dívá se
Na mě
Na tebe
Ho
Na něho
Ji
Na ni
Nás
Na nás
Vás
Na vás
Je
Na ně
 • Preposiciones
  • Na → sobre, a → Jdu na poštu. Dávam to na stůl
  • V → tiempo, en → V jednu hodinu, v sobotu
  • Pro → para → Jdu pro knihu, jdu pro něho na nádraži
  • Do → a → jdu do divadla, jedu do Prahy
 • Modální slovesa
  • Muset: Musím...Musí tener que
  • Chtít: Chci, chceš...chtějí → querer
  • Moct: Můžu...můžou → poder
  • Smět: Smím...smí → poder (permitir)
  • Umět: Umím...umí → saber hacer algo
 • Adverbia místa
Kde jste? Kam půjdete?
Vzadu Dozadu
Vepředu
Dopředu
Nahoře
Nahoru
Dole
Dolů
Uprostřed
Dopřostred
Vlevo
Doleva
Vpravo
Doprava

 • Kam jdeš?
  instituciones
  • Na + acusativo espacios abiertos
   actividad
    Jdu na vylet, na koncert, na piknik, na procházku, na fakultu, na univerzitu, na nádraží, na náměstí, na kavu
  • Do + genitivo (singular)
Duras
Blandas
Obchod → ObchodU
Madrid → MadridU
Pan → PanA


Pokoj → PokojE
Praha → PrahY
Žena → ŽenY
Nemocnica → NemocnicE
Francie → FranciE
Město → MěstA
Metro MetrA
Moře MořE
A partir de 5 y con adverbios se usa el caso genitivo:

Pět, šest
Mnoho, moc            GENITIVO
Malo, hodně
Kilo, litr

Jedna žena → Nominativo singular
2,3,4 ženY → Nominativo plural
5,6,7 … žen → Genitivo plural

 • Odkud jdeš? → z, ze + GENITIVO → Z nádraží, z obchodu, z výletu, z fakulty, z pokoje


 • Čím pojedete? Caso instrumental singular

Duro
Blando
Vlak → vlakEM -em
Tužka → tužkOU
Tramvaj → tramvajÍ
Metro → metrEM -em
 • Ani – Ani
  El verbo debe tener la forma negativa:
  Do Prahy en pojedu ani v sobotu ani v neděli
 • Kam? Kde?
  Kam dáváš tu knihu? Na stůl. Kniha leží na stole
  Kam věšíš ten obraz? Na stěnu. Obraz visí na stěně
  Kam jdeš? Na poštu. Jsem na poště
  Kam jede autobus? Na nádraží. Jsem na nádraží
 • Na = Pro
  Lístek na tramvaj, na autobus, na metro
  Automat na listky, na kavu, na cigarety
 • Preposiciones que rigen el genitivo
  U → al lado de
  Vedle → al lade de + GENITIVO
  Blízko → cerca d
  Kolem → alrededor de
 • Čislovky 1000
  1000 jeden tisíc
  2000
  3000 dva, 3, 4 tisícE
  4000
  5000
  6000 5, 6, 7 tisíc
  7000

 • Svůj
  • Pertenencia del sujeto
  • Se declina como můj
  • Acusativo: svého, svou (svoji), svoje (své)
  • Por ejemplo: Mám rád svou matku! Me gusta mi madre
   Znáš mou matku? Porque el sujeto NO coincide con el poseedor de lo poseído.

 • Nominativo plural sustantivos
  DURAS
  BLANDAS
  Pan → Panové,
  Stol → Stoly
  Muž → MužI
  Učitel → UčitelE
  Pokoj PokojE
  Žena → ženY
  Židle ŽidlE
  Město MěstA
  Moře MořE
 •  Nominativo plural adjetivos

  DURAS
  BLANDAS
  Mladí
  Moderní
  Hezké
  Moderní
  Hezká
  moderní
 • Acusativo plural

DURAS
BLANDAS
Pan → PánY
Stol → StolY
MMužE
Pokoj PokojE
Učitel UčitelE
Žen ŽenY
Židle ŽidlE
Město → MěstA
Moře → MořE

Mladé
Moderní
Hezké
Moderní
Hezká
ModerníN. S
N.P
A.P
Ma
Ten
Ti
Ty
Mi y F
Ta
Ty
Ty
N
To
Ta
Ta

 • Cambio consonante
  • dobrý → dobří
  • hezký hezcí
  • drahý drazí
  • tichý tiší
  • mladý mladí
  • zlatý zlatí
  • krásný krásní
  • český čeští
  • mexický mexičtí
  • doktor doktoří
  • uředník uřednící
  • pstruh pstruzi
  • čech → češi
  • kamarád kamarádi
  • student studenti
  • pán panové, paní
  • němec němci
  • karel karlové

 • Futuro být
  (ne)budu (ne)budeme
  (ne)budeš (ne)budete
  (ne)bude (ne)budou

 • Futuro imperfecto
  Futuro verbo být + verbo imperfectivo en infinitivo → brzo budu mít dovolenou; zítra budu pracovat celý den; už nebudu kouřít; nebudou to potřebovat; nebude mít radost

 • Futuro verbos modales
  • chci budu chtit
  • nemůžeme → budeme moct
  • umějí budou umět
  • musíš → budeš muset
  • nesmíte nebudete smět
   Zítra budu muset zůstat celý den doma ; myslím, že to nebude chtít udělat

 • Verbos difíciles:

Tener miedo
Bát se
Bojím se/bojí se
Bál se
Boj se!
Tomar
Brát
Beru/berou
Bral
Ber!
Peinarse
Česat se
Češu/češou se
Česal se
Češ se!
Recibir
Dostat
Dostanu/ou
Dostal
Dostañ!
Poner
Klast
Kladu/kladou
Kladl

Mentir
Lhát
Lžu/lžou
Lhal

Traer
Nest
Nesu/nesou
Nesl
Nes!
Vestirse
Obléknout se
Obleknu/obleknou se
Oblekl se

Abrir
Otevřít
Otevřu/otevřou
Otevřel

Llorar
Plakat
Pláču/plačou
Plakal
Neplač!
Mandar
Poslat
Pošlu/pošlou
Poslal

Lavar
Prát
Peru/perou
Pral

Desear
Přát si
Přeju/přejou si
Přál si

Crecer
Růst
Rostu/rostou
Rostl

Reír
Smát se
Směju/smějou se
Smál se • Imperativo

  • pít/vypít → vypij to!
  • Studovat → studuj! Studujte!
  • Parkovat → parkuj! Zaparkujte!
  • Mluvit → mluv! Mluvte!
  • Dostat → dostañ! Dostañte!
  • Psat → napiš! Napište!
  • Koupit → kup! Kupte!
  • Ztratit → strat'! Strat'te!
  • Otevřit otevři! Otevřete!
  • Zavřít zavři! Zavřete!
  • Přijit → přijd'! Přid'te!
  • Jít → jdi! Jděte!
  • Srat → ser! Serte!


 • Dativo pronombres personales
Ja
Ty
On
Ona
My
Vy
Oni
Mi, mně
Ti, tobě
Mu, němu
Ji, ni
Nám
Vám
Jím, nim


 • Condicional (formas by)
   Bych bychome
   bys byste + verbo en pasado
   by by


Koupil bych mnogo knih
Jel bych do Prahy ted' hned                                                    IRREAL
Chtěl bzch jednu kolu
chtěl bych aby byla hondina češtiny dopoledne

Mohl bzs mi půjčit auto?
Ani náhodou ti ho půjčoju                                                      CONDICIONAL
Mohla bys mi půjčit své kolo?                                                  DE CORTESÍA
Ano, ale vyat' mi ho nové!


Mohl bys mi to ?

-Maminka chce abych jel k ni na Mallorku
-Maminka chce abych tam bydlel
-Maminka chce abych bydlel u ní na Mallorce

-Tatínek nechce abych kouřil
-Tatínek nechce abz bratr byl tak slušný

-Bratr nechce aby maminka se brala znovu

-Nikdo z nás neche aby Rajoy byl preyident


Darse cuenta/reparar → všimat si čeho/koho // všimnout se

Abych si nevšiml toho, že tam byl
Aby moje kočka mě nepoznala...
Abych se nerozlovl, když on je neslušný


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poesía de Bulgaria: Tres poemas de Tea Móneva (1994) en búlgaro y en español

Tea Moneva (Varna, 1994) vive y trabaja en Alemania. Es graduada en Farmacia por la Universidad de Munich. Ha ganado premios en varios concu...