Tri pedera

junio 08, 2015

TRI PEDERAU izolovanim poljima najdublje Rusije, 
daleko od ma koje, puke civilizacije, 
udaljeni od čistog pogleda 
heteropatrijarhalne policije 
tri pedera obitavaju, 
i na kolenima se mole. 

Kruzing 
je njihova jedina religija.Prevod: Miguel Rodríguez Andreu
Na španskom: Tres maricas

You Might Also Like

0 comentarios